Nawozy

Nawozy

AgroSupra S

AgroSupra S

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz WE siarkowo-wapniowy
17% siarki i 22% wapnia w przeliczeniu na czysty składnik
(siarka w ilości 42,5% SO3 , wapń w ilości 30,7% CaO)


AgroSupra S zapewnia mniejsze nakłady na produkcję roślinną, dzięki swojemu składowi chemicznemu, nie zakwasza gleby, zmniejsza jej zasolenie, eliminuje toksyczny glin i przyczynia się do jakościowo lepszych plonów obecność wapnia łatwo rozpuszczalnego wzmacnia system korzeniowy roślin i ułatwia pobieranie składników odżywczych.

Nawożenie siarką jest niezbędne do prawidłowej gospodarki azotem w roślinie, zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak np. susza, wysokie temperatury, niedobór wody. Ponadto brak nawożenia siarką i wapniem ogranicza plonowanie roślin.

Amofoska 4-10-22

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
AMOFOSKA NPK 4-10-22 Corn może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy.
Mikroelementy Bor i Cynk biorące udział w procesach rozrodczych, powodują dobrą jakość ziarna i właściwe uziarnienie w kolbach kukurydzy. Zawartość tych mikroelementów w nawozie jest szczególnie ważna na glebach świeżo wapnowanych oraz o wysokim poziomie nawożenia. AMOFOSKA CORN jest także świetnym nawozem pod rośliny, które potrzebują zwiększonej ilości potasu np. buraki, ziemniaki, użytki zielone. Ponadto ze względu na zawartość siarki wskazane jest jej zastosowanie pod rzepak, gorczycę, rośliny motylkowe i kapustne.

 

Skład i właściwości

AMOFOSKA NPK 4-10-22 Corn jest nawozem NPK typu B1.1. granulowanym, wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:
 

Skład: 

4% N - azot amonowy (całkowity), 
10% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
5% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu i wodzie
22% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie, 
4% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
10% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
2,5% MgO - tlenek magnezu całkowity
0,2% Zn - cynk całkowity
0,1% B - bor całkowity
 
Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.
 
Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo-przyswajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje właściwy ich rozwój. Dodatkowo stymuluje pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2 - 5 mm), ułatwia równomierny wysiew. 
 
Potwierdzeniem stałej jakości jest uzyskanie dla tego wyrobu certyfikatu nr 30/13 z Instytutu Nawozów 

 

Amofoska 4-16-18

Amofoska 4-16-18

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania pod zboża i rzepaki, w pierwszej kolejności uprawiane na glebach o średniej zawartości fosforu. Ze względu na zawartość potasu nawóz ten można również zalecać do wiosennego stosowania pod rośliny okopowe i strączkowe grubonasienne.

Amofoska NPK 4-16-18 Jest typowym nawozem przedsiewnym. Po wysiewie na rolę niezbędne jest zmieszanie go z glebą. Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne, jednak w pierwszej kolejności przeznaczony jest do nawożenia wszystkich zbóż ozimych i rzepaku. W okresie wiosennym Amofoska NPK 4-16-18 jest szczególnie przydatna do nawożenia ziemniaków i buraków cukrowych, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu dla roślin okopowych. Azot należy uzupełnić w formie odpowiednich nawozów azotowych według wymagań nawożonej rośliny. 

Amofoska NPK 4-16-18
 jest też dobrym nawozem pod rośliny strączkowe, które potrzebują startowej dawki azotu (właśnie w ilości zawartej w tym nawozie) oraz  roślin motylkowych drobnonasiennych uprawianych w mieszankach z trawami.

 

Amofoska NPK 4-16-18 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników pokarmowych:

Makroelementy:

 • 4% N azot amonowy (całkowity),
 • 16% P2O5 pięciotelenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych (całkowity); co najmniej 5% P2O5pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 11% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny tylko w kwasach mineralnych, co najmniej 2,5% P2 O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
 • 18% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
 • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
 • 10% SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie.

Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) Mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Według obowiązujących kryteriów, nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, jednorodny skład każdej granulki ułatwia równomierny wysiew. Siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych, szczególnie polecanym do stosowania na glebach o niskiej zawartości siarki.

Bovit Silo Zakiszanie Pasz, ziarna kukurydzy

Bovit Silo Zakiszanie Pasz, ziarna kukurydzy

CENA
200 PLN
MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO ZAKISZANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH I ZIARNA KUKURYDZY
MIESZANKA PASZOWA UZUPEŁNIAJĄCA


Bovit Silo zawiera liofilizowane bakterie, które po dostaniu się do wody zaczynają żyć, dlatego ich aplikację na zielonkę najłatwiej przeprowadzić przygotowując zawiesinę wodną. Nowe sieczkarnie, przyczepy samozbierające czy prasy rolujące posiadają fabrycznie zamontowane aplikatory. Jeśli nie można zawsze taki aplikator domontować. W przypadku braku takiego urządzenia można zawiesinę preparatu Bovit Silo rozprowadzić w czasie formowania i ubijania pryzmy, polewając kolejne warstwy przy pomocy zwykłej konewki 

Dawkowanie:

Zawartość torebki rozprowadzić w 50 l wody. Należy uważać, aby nie zostawić grudek i większych skupisk produktu. Jedna torebka 500 g pozwala na zakiszenie:

- kukurydza 80-100 t zielonej masy 
- trawy 50-80 t zielonej masy 
- lucerna 40-50 t zielonej masy 

Instrukcja Stosowania :

Inokulant w proszku do stosowania w postaci roztworu wodnego w proporcji ; 500 g preparatu na 50 l czystej wody, na 50 t surowca. Stosować czy pomocy aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub w silosie. Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin jednak najlepsze efekty uzyskuje się zużywając roztwór przed upływem 24 godzin 

Fos dar 40

Fos dar 40

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
FOS DAR 40 - SUPERFOSFAT WZBOGACONY 40% P2O5 Jest uniwersalnym, skoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi.

W swoim składzie, oprócz fosforu, zawiera również wapń i siarkę. Nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę do których należą: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna), a także inne gatunki roślin np. zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki. 

Zawartość w nawozie wapnia oraz siarki jest bardzo cenna również w nawożeniu użytków zielonych, ponieważ składniki te poprawiają jakość paszy dla przeżuwaczy. Ze względu na wysoką zawartość fosforu bardzo dobry do stosowania pod rośliny nawożone obornikiem, zawierającym zawsze za mało fosforu w stosunku do potasu.

Właściwości:

Super FOS DAR 40 Jest zaliczany do grupy najbardziej skoncentrowanych nawozów fosforowych typu A.2.2b. Zawartość  w nawozie fosforanu jednowapniowego rozpuszczalnego w wodzie czyni fosfor łatwo przyswajalnym dla roślin. Nawóz ten dodatkowo w swoim składzie zawiera składniki potrzebne roślinom takie jak: wapń i siarka. Zawartości składników pokarmowych:

 

Zasady stosowania:

Super FOS DAR 40  jest typowym nawozem przedsiewnym. Nadaje się pod wszystkie rośliny. Można go stosować zarówno jesienią jak i wiosną. Po wysiewie nawozu na rolę, należy go wymieszać z glebą. Do siewu można przystąpić już po 3 - 5 dniach od daty wymieszania nawozu z glebą.  Zaleca się do nawożenia użytków zielonych, gdzie fosfor jest łatwo przyswajalny przez rośliny, ze związków dobrze rozpuszczających się w wodzie. Na użytki zielone nawóz ten można stosować wczesna wiosną lub latem po pierwszym pokosie ( łąki ) lub po pierwszym wypasie ( pastwiska ).

Nawóz nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od stopnia ich zwięzłości i stanu zakwaszenia. Superfosfat wzbogacony można mieszać w dowolnym czasie ze wszystkimi nawozami, a na krótko przed rozsiewem z saletrą amonową i mocznikiem.

Korzyści zastosowania:

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor pochodzący z fosforytu częściowo rozłożonego wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Zastosowanie przedsiewnie Amofoski wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój, zwiększa odporność roślin, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wysoki plon.

Granulowana kreda wapniowa PowerWap

Granulowana kreda wapniowa PowerWap

PowerWap to granulowana kreda wapniowa
wapień rozdrobniony G.1.1.B
CENA
450 PLN

Zawartość wapnia całkowitego ( CaO ) : 52,7- 56,7 %
Zawartość węglanu wapnia ( CaCO3) : min 97 % 
Liczba zobojętnienia : 53
Postać: granulat 
Frakcja: 2-6 mm 
Reaktywność : 100% ( wartość typowa ) 

kreda nawozowa z Mielnika w big bagu.

kreda nawozowa z Mielnika w big bagu.

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
sprzedam kredę nawozową z Mielnika w big bagu.

CaCO3 - 98%
MagWap Granulowany

MagWap Granulowany

Wapno Magnezowe granulowane,
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Wapno Magnezowe granulowane, najlepsze wapno na rynku

MagWap jest to wapno nawozowe w postaci węglanowej zgranulowane, poddane specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, gdzie wymagana jest poprawa pH, oraz wzbogacenia roślin w magnez i mikroelementy.

Wnosi do gleby mikroelementy, które spełniają ważne funkcję w roślinie jak:

regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie barwników i enzymów. 

Zwiększa odporność roślin na wymarzanie, przechodzi do roztworu glebowego i jest łatwo przyswajalny przez rośliny, znacząco zwiększa plony. 

100% rozpuszczalny w wodzie 

Do nawożenie przez cały rok 

Mocznik Piast

Mocznik Piast

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
MOCZNIK N46% jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby, aby uniknąć strat azotu podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonu, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

Mocznik.pl

Mocznik.pl

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz azotowy łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholach i ciekłym amoniaku. W postaci białych równomiernych granulek (klasa ziarnowa 1‑3 mm, co najmniej 90%), zabezpieczonych środkami antyzbrylającymi. Mocznik.pl jest nawozem higroskopijnym. Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78 kg/dm3.

Mocznik.pl zawiera 46% azotu (N) w formie amidowej, która jest dobrze pobierana pozakorzeniowo (dolistnie) przez rośliny. Pobieranie przez system korzeniowy jest wolniejsze, ponieważ w glebie mocznik przechodzi w wyniku hydrolizy enzymatycznej w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową.

Mocznik.pl jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia doglebowego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. 

Azot z mocznika jest udostępniany roślinom równomiernie i w związku z tym nie następuje nadmierne gromadzenie szkodliwych azotanów tak w roślinie, jak i w wodzie gruntowej. Straty azotu z gleby są małe. Powstała po hydrolizie forma amonowa wpływa na harmonijny wzrost i rozwój roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Ta forma azotu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od okresu powschodowego, zwiększa ich odporność, a przede wszystkim wpływa na wysoki plon o dobrej wartości biologicznej. Mocznik.pl gwarantuje bezpieczną zawartość szkodliwych azotanów w paszach oraz warzywach i owocach.

 

 

Nawóz wapniowo-magnezowy

Nawóz wapniowo-magnezowy

CENA
450 PLN

Nasz produkt to wapno nawozowe w postaci węglanowej zgranulowane, poddane specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, gdzie wymagana jest poprawa pH oraz wzbogacenia roślin w magnez i mikroelementy, jest nawozem mineralnym uzyskiwanym na drodze przemiału złoża dolomitów triasowych dewońskich 

450zł / tona 
przy większym zamówieniu możliwość negocjacji ceny 
po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Polidap

Polidap

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz o równomiernych szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale.

Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap zawiera 18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 37% rozpuszczalnego w wodzie. Polidap zawiera 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

 

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polidap zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap  przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polidap można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej wolno pobierany przez rośliny wpływa na harmonijny wzrost i rozwój oraz dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Stosowanie POLIDAPU zwiększa odporność roślin i ogranicza skutki nadmiernych dawek azotu, w tym wpływa na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

Polifoska 21

Polifoska 21

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz o równomiernych, jasnoszarych granulach (klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%), zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Jest nawozem higroskopijnym.

Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3. Polifoska 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% siarki rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Powstaje w wyniku zmieszania siarczanu amonu, mocznika i drobno zmielonego magnezytu. Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom równomiernie. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby.

Przeznaczenie i stosowanie
Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując Polifoskę 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą – na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Ze względu na higroskopijność można Polifoskę 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem, Polifoskami, Polimagiem S i solą potasową.

Korzyści zastosowania
Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości oraz wierny i wysoki plon.

POLIFOSKA 6

POLIFOSKA 6

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale.

Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę 6 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę 6 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny Polifoski 6 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy, proporcjonalny ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

POLIFOSKA 8

POLIFOSKA 8

POLIFOSKA 8
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielnych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie

Polifoskę 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego oraz szczególnie pod zboża, gdy przyoruje się słomę. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej wolniej pobierany przez rośliny decyduje o ich harmonijnym wzroście i rozwoju, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny Polifoski  8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie roślin oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon.

 

POLIFOSKA TYTAN BIGBAG

POLIFOSKA TYTAN BIGBAG

POLIFOSKA TYTAN BIGBAG
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,92‑1,02 kg/dm3.

POLIFOSKA TYTAN zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 25% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 18% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 25% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. POLIFOSKA TYTAN zawiera także niezbędne dla roślin mikroskładniki pokarmowe, 0,5% żelaza (Fe) i 0,05% cynku (Zn) oraz aktywizujący wiele procesów życiowych tytan (Ti) w formach łatwo przyswajalnych. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Dodatek mikroelementów zwiększa sprawność metabolizmu roślin, a więc ich witalność. Taki skład chemiczny POLIFOSKI TYTAN powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój i odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność roślin oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ TYTAN zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego.

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ TYTAN przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
POLIFOSKĘ TYTAN można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 

 

POTAFOSKA MAGNEZOWANA

POTAFOSKA MAGNEZOWANA

Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13-(13-4-22)
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
POTAFOSKA MAGNEZOWANA granulowana zawiera 13% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 13% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 13% wapnia (CaO), 4% magnezu (MgO) w formie węglanowej, 22% siarki przyswajalnej (SO3) niezbędnej roślinom do budowy białek.
Wszystkie składniki są łatwo dostępne dla roślin.

PRZEZNACZENIE:

        Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do stosowania na glebach ubogich w magnez i na użytki zielone, gdzie poprawia                 jakość pasz. 
       Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawy polowej szczególnie pod zboża ozime i rzepak.

ZASADY STOSOWANIA: 

Nawóz należy stosować przedsiewnie.

Zalecane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm.

Na użytkach zielonych stosuje się wczesną wiosną, według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

 

DAWKI: (kg/ha)

Podane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny względem fosforu i do wielkości spodziewanego plonu.

 

 

Uprawiane rośliny                                                                      W zależności od zawartości fosforu w glebie

 

                                                                                                           wysoka       średnia           niska  

 

Zboża jare                                                                                             200             275              350

Zboża ozime                                                                                          300              365              430 

Ziemniaki (na oborniku)                                                                        300              390              480

Rzepak ozimy                                                                                        300              410              520

Buraki (na oborniku)                                                                             410              515               620

Kukurydza (na silos)                                                                             370              460               570

Strączkowe i motylkowe                                                                       280              305               430

Użytki zielone                                                                                      270               345              420

PULREA MOCZNIK 25 KG PALETA

PULREA MOCZNIK 25 KG PALETA

PULREA MOCZNIK 25 KG PALETA
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
PULREA - MOCZNIK (NH2)2CO to nawóz azotowy występujący w postaci białych granulek, wolnych od zanieczyszczeń mechanicznych.

Sypki produkt higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zawartość azotu całkowitego (N): 46 % Zawartość biuretu: nie więcej niż 1,2% Skład ziarnowy: 1-4mm, min. 90% Zalety produktu Wysoka koncentracja azotu w formie amidowej o długotrwałym działaniu. Nawóz uniwersalny, również do stosowania w formie oprysku. Do użytkowania przedsiewnego i pogłównego. Zawiera środek zapobiegający zbrylaniu, gwarantujący sypkość nawozu. Może być mieszany z innymi nawozami stałymi. Jak stosować? Do stosowania na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego. Jednorazowa dawka mocznika PULREA nie powinna przekraczać 250 kg/ha, w formie roztworu do dolistnego dokarmiania: 3 - 20 kg/ha. Nawóz wymieszać z glebą. Przed wysiewem można mieszać z solą potasową lub z siarczanem amonu PULSAR. Nie mieszać z innymi nawozami azotowymi.

Pulsar

Pulsar

CENA
zadzwońTelefon600 105 495

PULSAR to nawóz azotowy występujący w postaci białych, szaro-beżowych lub szarych kryształów. Jest produktem sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. PULSAR zawiera ponadto 24% łatwo dostępnej dla roślin siarki (S).Zawartość azotu całkowitego (N): nie mniej niż 20,8%
Zawartość wolnego kwasu siarkowego: nie więcej niż 0,1%
Kryształy o wymiarach powyżej 0,6mm – min. 70%
Kryształy o wymiarach poniżej 0,2mm – max. 4%Zalety produktu

Typowy nawóz przedsiewny.
Azot w efektywnej formie amonowej.
Postać krystaliczna produktu przyspiesza jego aplikację w odróżnieniu od produktów o dużej granuli (szybciej się rozpuszcza).
Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
Powolne działanie - długotrwałe źródło azotu dla roślin.
Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.


Jak stosować?

Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.

Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
Przed siewem można mieszać z fosforanem amonu, nawozami potasowymi, a krótko przed rozsiewem z mocznikiem PULREA .

RSM 28

RSM 28

RSM 28
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
RSM to wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego.

Zalety produktu

 • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
 • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
 • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
 • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
 • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
 • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
 • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
 • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

 

Jak stosować?

RSM może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

 • Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.
 • Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny.
 • Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.
SALETRA AMONOWA (34%N)

SALETRA AMONOWA (34%N)

SALETRA AMONOWA (34%N) 500kg
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Saletra amonowa (wzór chemiczny NH NO ) – to czysty, skoncentrowany, łatwo przyswajalny przez rośliny, popularny na całym świecie azotowy nawóz jednoskładnikowy

Nawóz ten stosowany jest przed wysiewem jak i podczas okresu wegetacyjnego roślin. Granulki saletry amonowej są różowe, bez domieszek, rozpuszczalne w wodzie, pokryte preparatami zapobiegającymi zbrylaniu się. Natężenie statyczne granuli nie mniej niż 14N/granula.

Skład:  azot całkowity (N) – 34,4% (w formie amonowej (N-NH ) – 17,2% i azotanowej (N-NO ) – 17,2%). 

Efekt nawożenia: saletra amonowa dostarcza roślinom odpowiednią ilość azotu, który jest szczególnie ważny podczas intensywnego wzrostu rośliny. Stosując nawóz szybko zanikają objawy „głodowania” rośliny – następuje szybszy rozwój systemu korzeniowego, roślina szybciej zapewnia sobie odpowiednią ilość składników pokarmowych, następuje przyspieszenie wzrostu i rozwoju rośliny, zanikają pożółkłe liście. Azot pobudza i reguluje większość procesów związanych z rozwojem roślin. Rośliny nawożone saletrą amonową zużywają mniej wody, zawierają więcej białka, cukru, przedłuża się ich okres wegetacyjny.

SALETRA PULAN 500KG BIGBAG

SALETRA PULAN 500KG BIGBAG

SALETRA PULAN 500KG BIGBAG
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
PULAN to nawóz azotowy występujący w postaci lekko kremowych granul. Produkt bardzo higroskopijny, łatwo rozpuszczalny w wodzie i mocno reaktywny chemicznie. Nawóz został dodatkowo wzbogacony o wspomagający rozwój roślin magnez.

 

Zawartość azotu całkowitego (N) wynosi 34%

Zawartość azotu azotanowego , ok 17%

Zawartość azotu amonowego, ok 17%

Skład ziarnowy:

1-4 mm, min 95%

poniżej 0,5 mm, max 3%

 

ZALETY PRODUKTU

 •  Jest najpopularniejszym w Polsce jednoskładnikowym nawozem azotowym.
 • Zawiera najwyższą zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych.
 • Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym do wszystkich roślin i rodzajów gleb, przedsiewnie i pogłównie.
 • Posiada dwie efektywne formy azotu: natychmiast działającą azotanową i powoli uwalnianą, amonową. Bardzo szybko przenika do gleby przy stosowaniu pogłównym.
 • Zawiera dodatkowo magnez.
 • Jest w 100% zabezpieczona przed zbrylaniem, co gwarantuje jej sypkość.
 • Jednorodna granulacja nawozu umożliwia równomierny wysiew na polu do 33 m.
 • W porównaniu z innymi nawozami saletrzano-amonowymi, PULAN® cechuje mniejsze pylenie podczas obsługi produktu.

 

       Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny        warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.

 • Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
 • Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
 • Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

 

Saletrosan 26

Saletrosan 26

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Saletrosan 26 to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez. Nawóz zawiera 26% azotu (N), w tym w formie amonowej 19% i 7% w formie saletrzanej. Zawiera także 13% siarki (S) [stanowi to 32,5% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3)], rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Przeznaczenie i stosowanie:

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Saletrosan 26 jest niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Saletrosan  26 przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Ze względu na higroskopijność Saletrosan® 26 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z PODLIDAPEM,  POLIFOSKAMI,  POLIMAGIEM  S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.
 

Korzyści zastosowania:

Najważniejszą zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej, saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie, uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Pamiętajmy, że największe niedobory siarki w glebie występują zawsze wczesną wiosną, po zimowym wymyciu z gleby. Stosowanie Saletrosanu  26  powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

 

SALETRZAK 27

SALETRZAK 27

Saletrzak 27 standard
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 0,6-4,0 mm stanowią nie mniej niż 94% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3

 Saletrzak 27 standard to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 27% azotu (N), w tym w formie amonowej 13,5% i 13,5% w formie saletrzanej. Zawiera także 2% wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) i 4% magnezu całkowitego(MgO).

 

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard jako uniwersalny nawóz azotowy, który może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność saletrzak 27 standard można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem, Polifoskami, Polimagiem S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche

 

Korzyści zastosowania

Saletrzak 27 standard zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych, gdy rośliny są płytko ukorzenione, bardzo dobrze reagują na dodatek wapnia i magnezu. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej, w równych ilościach stanowi, że w naszych warunkach klimatyczno-glebowych saletrzak 27 standard jest uniwersalnym nawozem azotowym.

Saletrzak węgierski

Saletrzak węgierski

CENA
zadzwońTelefon600 105 495

Składniki aktywne:
Zawiera ok. 27% azotu, w tym:
• 13,5 % w formie azotu amonowego (NH4)
• 13,5 % w formie azotu azotanowego (NO3)
oraz 5% wapnia (Ca) i 3% magnezu (Mg).

Parametry jakościowe:

Zaw. azotu (N) całk. min. 27%
Woda: max 0,5%(granulated) max 1,0%(prilled)
Wapń w przelicz. na CaO: 7,0%
Magnez w przelicz. na MgO: 5,0%
pH r-ru wodnego (1%): 9,5 (20°C)

Granulacja:
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych:

Rekomendowane dawki (tylko informacyjnie):
zboża: 250 – 500 kg/ha
kukurydza: 350 – 650 kg/ha
łąki, pastwiska: 400 – 650 kg/ha
ogrody: 250 – 500 kg/ha (25 – 50 dag/10 m2)

dostępny również w big bagu 700kg w cenie 980zł

SALMAG KĘDZIERZYN 50 KG PALETY

SALMAG KĘDZIERZYN 50 KG PALETY

SALMAG KĘDZIERZYN 50 KG PALETY
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Uniwersalny, granulowany nawóz azotowy zawierający magnez i wapń

ZALETY: •dwie formy azotu: azotanowa szybko działająca i amonowa o spowolnionym działaniu •zawiera magnez i wapń •azot, magnez i wapń występują w formach łatwo przyswajalnych dla rośliny •jednorodność granulek pozwalająca na łatwy i równomierny wysiew nawozu •wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna i twardość granulek, zabezpieczająca je przed zbryleniem, kruszeniem, ścieraniem w trakcie transportu i magazynowania •budowa chemiczna granulki zapewnia efektywniejsze przenoszenie azotu do systemu korzeniowego roślin uprawnych; każda granulka o tym samym składzie •nawóz obojętny, nie zakwasza gleby •zawiera substancje przeciwzbrylające (gwarancja sypkości nawozu) •dobrze rozpuszczalny w wodzie •uniwersalność zastosowań: pogłównie, przedsiewnie, pod wszystkie rośliny, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne •nadaje się do blendingu z innymi nawozami granulowanymi •bezpieczny w użyciu - spełnia wszystkie wymagane kryteria bezpieczeństwa.

Sól Potasowa

Sól Potasowa

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
zwiększa efektywność nawożenia azotem

poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
bardzo dobre właściwości rozsiewne

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.

SUPERFOSFAT

SUPERFOSFAT

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Superfosfat prosty jest uniwersalnym nawozem, nadającym się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od struktury.
Daje też dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Superfosfat prosty zawiera 19% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 25% wapnia (CaO), 32% siarki (SO3).  
Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.

Granulowana forma nawozu ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na glebach o różnym odczynie.

 

PRZEZNACZENIE:

Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

 

ZASADY STOSOWANIA:

Superfosfat prosty granulowany jest nawozem przedsiewnym.

Należy zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm.

Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Można go mieszać w dowolnym czasie z wszystkimi nawozami potasowymi a na krótko przed rozsiewem z nawozami azotowymi.

Tarnogran K

Tarnogran K

CENA
1 140 PLN
Tarnogran K jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym,

zawiera: 3% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 21% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 3% magnezu (MgO) w tym 2% w postaci siarczanowej, 18% siarki (SO3) oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,3% cynku (Zn) i 0,1% boru (B).

 • Azot – startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy wzrost roślin,
 • Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania,
 • Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji,
 • Magnez – szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej,
 • Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe,
 • Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem,
 • Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.
 • Zalecany szczególnie do nawożenia kukurydzy.
 • Optymalny zestaw mikroelementów i mikroskładników pokarmowych.
 • Zawiera siarczan magnezu.

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony.

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

TARNOGRAN R Z BOREM

TARNOGRAN R Z BOREM

Tarnogran R z borem
NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz zalecany jest do nawożenia roślin wymagających obok podstawowych makroelementów dobrego zaopatrzenia w wapń, magnez i siarkę, takich jak rzepak, gorczyca biała, kapusta i rośliny strączkowe a także rośliny okopowe.

TARNOGRAN R z BOREM zawiera 3% azotu (N) w formie amonowej, 9% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 19% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 5% wapnia (CaO), 3% magnezu w postaci siarczanu magnezu, 21% siarki (SO3), 0,2% boru (B).

Zawarta w nawozie startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny. Zróżnicowana szybkość uwalniania się różnych form fosforu zawartych w nawozie pozwala na zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w ciągu całego okresu wegetacji roślin. Zawartość fosforu i potasu są dobrane w sposób umożliwiający stosowanie nawozu na glebach o różnej zasobności w oba składniki.

Korzystny wpływ na ostateczny plon mają również pozostałe składniki mineralne zawarte w nawozie:

 • Wapń – stanowi ważny składnik szczególnie w przypadku roślin oleistych i strączkowych (jest niezbędny do wzrostu brodawek korzeniowych roślin strączkowych).
 • Magnez – występuje w łatwo dostępnej postaci siarczanu magnezu, poprawia zimotrwałość nawożonych roślin oraz polepsza dorodność i zawartość białka w ziarnie.
 • Siarka – zawarta w nawozie w postaci siarczanowej, występuje w ilości zapewniającej pełne pokrycie zapotrzebowania nawet najbardziej wymagających pod tym względem roślin, dodatkowo zwiększa zawartość i jakość białka w ziarnie, zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe oraz zmniejsza podatność łanu na wylęganie.
 • Bor – bierze udział w procesach kwitnienia i zawiązywania nasion.

 

ZASADY STOSOWANIA:

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego.

Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

 

UNIFOSKA 02

UNIFOSKA 02

NPK(CaS) 4-12-12-(16-30)
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
UNIFOSKA 02 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 12% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 16% wapnia (CaO), 30% siarki przyswajalnej (SO3).

Właściwości:

Wszystkie składniki zawarte w nawozie występują w formach łatwo dostępnych. Z granuli uwalniają się stopniowo, zapewniając tym samym odpowiednie odżywianie roślin w całym okresie wegetacji. Obok podstawowych makro-elementów, tj. azotu, fosforu i potasu, nawóz zawiera również wapń i siarkę. Siarka polepsza jakość i zawartość białka w ziarnie oraz zwiększa odporność roślin na wymarzanie. Odpowiednia ilość wapnia zapewnia natomiast dobre ukorzenienie się roślin oraz sprzyja pobieraniu pozostałych składników pokarmowych.

Przy nawożeniu użytków zielonych regenerując węzły krzewienia traw, zawarta w nawozie siarka poprawia smakowitość runi dla zwierząt.

Przeznaczenie:

Do nawożenia zbóż oraz rzepaku.

Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i na użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych roślin.

Zasady stosowania:

Jest to nawóz przedsiewny.

Należy zmieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm.

Wapniak Koszelowski

Wapniak Koszelowski

Wapniak Koszelowski drobny 500kg
CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Ecogran – Wapniak Koszelowski, to granulowany, niepylisty nawóz wapniowy.

Ecogran – Wapniak Koszelowski, to granulowany, niepylisty nawóz wapniowy.
Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi, posiada wyjątkową czystość. Granulacja nawozu pozwala na łatwy wysiew i szybkie wymieszanie z warstwą gleby. Nawóz w 100% EKOLOGICZNY, wyprodukowany w oparciu o własne naturalne złożą kredy piszącej.

Rodzaj: posypowy
Forma fizyczna: granulowany
Granulacja: 2-4 mm
Reaktywność: 98%

Główne zalety:

 • szybkość działania
 • powstał na bazie kredy piszącej
 • dobra granulacjaSkład %: 

 • CaO: <50%,
 • CaCO3: 95
 • Reaktywność 98%


Polecany do nawożenia: wszystkich upraw

Zalecana dawka:
użytki zielone 300-1500 kg/ha

Dawkę należy ustalić w oparciu o zawartość składników pokarmowych w glebie, kategorię agronomiczną gleby i potrzeby pokarmowe uprawianego gatunku.

Opakowanie: big bag 500 kg

Wapno Nawozowo Magnezowe

Wapno Nawozowo Magnezowe

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Wapno nawozowo magnezowe Sypkie luzem w big bagu


32% wapna CaO
15% magnezu MgO

Zaksan (Kędzierzyńska Saletra Amonowa)

Zaksan (Kędzierzyńska Saletra Amonowa)

CENA
zadzwońTelefon600 105 495
Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białej beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3.

 Zaksan to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej. Przeznaczenie i stosowanie: Zaksan jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem.

WSPÓŁPRACA

DLA KLIENTÓW

Jeśli interesują Cię  produkty jakie posiadamy w swojej ofercie - skontaktuj się z nami! Chętnie zaoferujemy Ci lepszą cenę na towary jakich potrzebujesz.

 

DLA DOSTAWCÓW

Zapraszamy do współpracy producentów i importerów środków do produkcji rolnej, węgla, maszyn rolniczych.

Jeśli posiadasz produkty w atrakcyjnych cenach, poszukujesz nowego punktu handlowego w naszej okolicy, chciałbyś poszerzyć naszą ofertę o swój produkt - skontaktuj się z nami! Jesteśmy otwarci na każdą propozycję.

KONTAKT

Zaliwie Piegawki 38,
08-124 Zaliwie-Piegawki
+48 600 105 495